Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas OSVČ Štěpán Žalský, se sídlem Bořkovská 400, Semily, IČ: 06936172,

zapsané v živnostenském rejstříku Městským úřadem Semily dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona v Semilech dne 8.3.2018. (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa doručovací
 • adresa fakturační

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, adresa doručovací a adresa fakturační je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem objednávky či registrace v e-shopu. Údaje nezbytné pro registraci a přístup k vašemu účtu na webových stránkách budeme zpracovávat ode dne Vaší registrace na stránkách do 30 dnů ode dne, kdy svou registraci zrušíte. Ostatní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 12 měsíců od ukončení objednávky.

 

2. Další důvody ke zpracování vašich osobních údajů

Kromě toho, co je uvedeno výše, máme právo zpracovávat Vaše Osobní údaje za účelem splnění si našich zákonných povinností podle článku 6 odstavec 1 písm. (c) GDPR nebo na ochranu našich oprávněných zájmů podle článku 6 odstavec 1 písm. (f) GDPR, například z důvodu prevence proti podvodům, bezpečnosti sítí a informací a přímého marketingu.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy a budeme Vaše Osobní údaje chránit proti zneužití a/nebo nezákonnému zveřejnění.

 

 3. Sdílení vašich osobních údajů

Za účelem zpřístupnění naší Webstránky a/nebo Služeb (a pokud je to vzhledem k okolnostem potřeba) máme právo Vaše Osobní údaje poskytnout (a Vy souhlasíte s takovým poskytnutím) v souladu se zásadou minimalizace jen omezenému okruhu osob a to našim zaměstnancům, subdodavatelům, úředníkům, poradcům, obchodním zástupcům, dodavatelům nebo propojeným osobám Společnosti a Poskytovatelům služeb v rozsahu, v jakém je to přiměřené a nezbytné k dosažení účelu uvedeného v těchto Podmínkách, zejména následujícím osobám:

           Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27 190 00 Praha 9

Dále Vaše osobní údaje můžeme poskytnout: v rozsahu vyžadovaném platnými správními předpisy nebo v souvislosti s jakýmikoliv probíhajícími nebo budoucími právními řízeními nebo s cílem prokázat, uplatňovat nebo bránit naše zákonné oprávnění (včetně poskytování Vašich Osobních údajů třetím osobám za účelem předcházení podvodům a minimalizace platebních rizik).

Informace, na základě kterých nejste identifikovatelní: Máme právo poskytovat Vaše Osobní údaje, na základě kterých Vás nelze identifikovat (včetně anonymních údajů o používání naší Webstránky a/nebo Služeb, odkazy/výstupní stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí atd.) třetím stranám, které mají o takové informace zájem, za účelem jejich pochopení způsobů využívání některých služeb.

Vaše Osobní údaje, na základě kterých je možná Vaše identifikace nebo lokalizace, s třetími stranami pro účely přímého marketingu nesdílíme.

Můžeme umožnit některým třetím stranám zveřejňovat na naší Webstránce reklamy a marketingové informace. Takové třetí strany používají technologii, která posílá přímo do Vašeho prohlížeče nabídky nebo linky na nabídky, které se pak zobrazí jako součást prohlížené stránky. V takovém případě automaticky obdrží informaci o vaší IP adrese. Mohou využívat i jiné technologie (např. cookies, JavaScript nebo web beacons), které měří efektivitu jejich reklam a také personalizují obsah Vám zobrazovaných reklam. Takovým třetím stranám [nezpřístupňujeme] informace, které by jim umožnily personalizovat takto získané údaje. Prosím berte na vědomí, že pokud nás inzerent požádá o zveřejnění reklamy určité skupině zákazníků a Vy budete na takovou reklamu reagovat, takový inzerent nebo reklamní server si může vyvodit, že patříte do skupiny, kterou se snaží oslovit. Účelem těchto podmínek není regulovat Váš vztah s jakoukoliv třetí stranou, která využívá výše uvedené technologie. Pro více informací si prosím přečtěte podmínky zpracování osobních údajů takových inzerentů.

 

 4. Spolupráce s weby třetích stran

Na naší Webové stránce jsou hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkách třetích stran.

Nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost za podmínky zpracování a postupy třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů

 

 5. Soubory cookies

 Soubor Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem na svém mobilním zařízení nebo počítači za účelem vaší identifikace (většinou na základě anonymních identifikátorů). Identifikátor se pak odesílá zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje od serveru zobrazení stránky za účelem identifikace Vaší návštěvy na určité stránce, seznamu reklam, na které jste reagovali, typ prohlížeče, který používáte a také za účelem zapamatování si údajů, které jste zadali na naší Webstránce.

 

Cookies používáme za účelem personalizace obsahu a reklam, které se Vám zobrazují, umožnění využívání funkcionalit sociálních médií a za účelem analýzy návštěvnosti. Informace o používání naší Webstránky poskytujeme našim partnerům z oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, které mohou tyto údaje spojovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali z důvodu Vašeho využívání jejich služeb.

 

Cookies používáme, abychom se uměli přizpůsobit Vašim potřebám, abychom Vás mohli odlišit od jiných uživatelů, abychom zabránili zobrazování reklam ve svém prohlížeči, které pro Vás nejsou zajímavé a abyste se nemuseli opakovaně přihlašovat do naší Webstránky.

Používáme buď ,,trvalé“ nebo ,,dočasné“ cookies: trvalé cookies budou uloženy ve Vašem internetovém prohlížeči až do dne jejich určené exspirace, jestliže je před tímto dnem neodstraníte; dočasné cookies, na druhé straně, expirují v momentě, kdy zavřete internetový prohlížeč.

 

Dále používáme i cookies třetích stran: Cookies třetích stran jsou cookies, které jsou nastaveny jinou stránkou než naší Webstránkou. Například, tlačítka sociálních médií ,,Líbí se mi to“ umístěných na jejich webové stránce. Takové tlačítko může stáhnout cookies, které mohou být čteny provozovatelem těchto sociálních médií. Cílem těchto cookies třetích stran je většinou sbírání určitých informací za účelem výzkumu v oblasti chování, demografie a v neposlední řadě i za účelem provádění cíleného marketingu.

 

Cookies většinou neobsahují informace, na jejichž základě by Vás bylo možné identifikovat, ale Vaše Osobní údaje, které uchováváme, mohou být propojeny s údaji, které jsou získávány a ukládány z cookies.

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohl vůbec fungovat.

 

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod objeví), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je heslo vždy zašifrováno. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a usnadní návštěvu našeho internetového obchodu.

 

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čehož ve výsledku těžíte opět Vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci už nejde o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp.konkrétní osobě. My pracujeme jen s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.).

                 

Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k Vám považujeme za relevantní.

                         

Prosím berte na vědomí, že zablokování a/nebo odstranění cookies může mít negativní dopad na schopnost využívat Webstránku a/nebo Služby.

                

Údaje získávané při komunikaci s námi budeme zpracovávat ode dne jejich získání, do dne, kdy nebude vybaven Váš požadavek vyplývající z e-mailové komunikace. Máme právo zpracovávat Vaše osobní údaje i po dobu delší, než je uvedeno výše, pokud je to nutné (i) pro účely splnění si našich zákonných povinností, (ii) s cílem prokázat, uplatňovat nebo bránit naše zákonné oprávnění (včetně poskytování informací třetím osobám za účelem předcházení podvodům a minimalizace platebních rizik)

 

 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel softwaru společnost Shoptet

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.